25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, 4.02.2017

Aktualności » 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, 4.02.2017

      Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa świętowało w sobotę 4 lutego 2017 r. jubileusz 25-lecie swojego istnienia. Jarosław Stulczewski, przedstawiciel Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w imieniu Rady uhonorował panią prezes Urszulę Urbaniak medalem im. Aleksandra Patkowskiego, przyznawanym na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnoskiej za zasługi dla regionalizmu polskiego. Z okazji jubileuszu prezes TPU została również wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", którą wręczył poseł na Sejm RP Piotr Polak. Jubileusz odbył się w sali rycerskiej zamku w Uniejowie, w obecności znamienitych gości oraz członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
      Medal pamiątkowy poświęcony  Aleksandrowi Patkowskiemu – twórcy regionalizmu polskiego - jest 29 medalem, wybitym 28 maja 2001r. staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Mennicy Państwowej w Warszawie.  Decyzją uczestników VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie w 2002 r.  medal imienia Aleksandra Patkowskiego stanowi najwyższe odznaczenie za zasługi dla polskiego regionalizmu.

fot. Karol Koszada (TPZK)