Apel do regionalistów nr 1

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » Apel do regionalistów nr 1

Apel do regionalistów polskich o dążenie do rozwoju i jedności ruchu regionalistycznego.

 

Uczestnicy XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Legnicy zwracają się do wszystkich członków towarzystw zrzeszających miłośników miejscowości, ziem, regionów i subregionów, a także do tych, którzy działają poza zarejestrowanymi stowarzyszeniami, o połączenie wysiłków dla ożywienia ruchu regionalistycznego i uczynienia go wielką siłą społeczną zdolną do przeobrażania naszych małych ojczyzn.

            Zwracamy się z apelem o wzbudzenie refleksji i podjęcie dyskusji nad obecnymi i przyszłymi kształtami naszego ruchu, nad jego celami wyznaczonymi przez drogie nam wartości skupione w przestrzeni naturalnej, dziedzictwie kulturowym i potencjale rozwojowym regionów, a także nad modelami i formami naszej pracy. Naszymi wielkimi zadaniami na przełomie drugiego i trzeciego dziesięciolecia XXI w. jest budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, przemiana postaw wobec dobra wspólnego i powinności obywatelskich, kreowanie ambitnych projektów na przyszłość, ale też budowanie szacunku dla przeszłości i opieka nad dziedzictwem kulturowym.

            Wielkim wyzwaniem jest też budowanie jedności polskiego ruchu regionalistycznego, wypracowanie jego ram organizacyjnych i formalno-prawnych,  abyśmy, działając wspólnie, mogli lepiej służyć społecznościom lokalnym i regionalnym, aby społeczny ruch regionalistyczny poprzez dbanie o ojczyzny małe przyczyniał się do rozwoju ojczyzny wszystkich Polaków.

           

Legnica, 25 września 2018 r.