Apel uczestników XI Kongresu nr 2

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » Apel uczestników XI Kongresu nr 2

Apel uczestników XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych do społeczeństwa polskiego przed wyborami samorządowymi

 

Zebrani na XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych RP regionaliści zwracają się do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej o powszechny udział w wyborach do samorządów wszystkich szczebli, jest to bowiem nasz obywatelski, patriotyczny obowiązek. Niech akt wyboru do władz samorządowych będzie świadectwem troski o dobro naszych małych ojczyzn, o ich awans cywilizacyjny i rozwój lokalnej kultury. Niech to będzie przemyślany wybór najlepszych kandydatów, których znamy, cenimy i którzy wykazali już swoje kompetencje w kierowaniu życiem społeczności lokalnych i regionalnych.

            Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP jest politycznie neutralny i nie wiąże oceny kandydatów z ich opcją polityczną, przynależnością do określonych partii, światopoglądem czy ideologią. Wybory do władz samorządowych nie mogą stać się polem rozgrywek partyjnych, a tym bardziej okazją do rywalizacji grup, które pełnienie stanowisk w samorządach wiążą z interesami jednostek czy koterii. Niech nasz głos wrzucony do urny wyborczej przyczyni się do wyłonienia kandydatów o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i standardach moralnych. Niech wygrają ci, którzy pragną poświęcić swą energię i umiejętności na pracę dla dobra naszych wsi, miast i miasteczek, powiatów i województw. Niech rozkwit wszystkich małych ojczyzn złoży się  na pomyślny rozwój naszej ojczyzny wielkiej – Polski.

 

Legnica, 25 września 2018 r.