Jubileusz 45-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 30.09.2017

Aktualności » Jubileusz 45-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 30.09.2017

45 lat w służbie dla Kutna i regionu kutnowskiego oraz jego mieszkańców

Świętowali z nami Honorowi Członkowie TPZK: Grażyna Rzymkowska i Lechosław Kubiak, osoby, instytucje, firmy i stowarzyszenia, które otrzymały od nas  Honorową Nagrodę   Amicus TPZK.   W imieniu  Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej witała wszystkich Barbara Łuczak, która też prowadziła uroczystość. 

Po wystąpieniu prezesa TPZK pani Ewa Wytrążek, Zastępca Dyrektora  Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  wręczyła Tadeuszowi Kacalakowi Srebrny Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis (łac. chwała sztuce), który jest  nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Odznaką  "Zasłużony dla Kultury Polskiej" uhonorowanych zostało   trzech członków TPZK: Bożena Gajewska, Józef Stańczyk  i Jerzy Łompieś. Odznakę nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Serdecznie dziękujemy Pani  Ewie Wytrążek Zastępcy Dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  za  zauważenie i docenienie pracy społecznej i artystycznej  Kutnian oraz za osobisty udział w obchodach naszego jubileuszu. Jesteśmy zaszczyceni.

 

Za  nami niezwykła chwila. Lechosław Kubiak, członek założyciel TPZK i od czerwca tego roku Honorowego Członka TPZK miał  uroczyście wręczony akt  nadania  godności Honorowego Członka TPZK.

Honorowa Nagroda  AMICUS Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest przyznawana od 2007 roku. Nagroda stanowi najwyższe wyróżnienie, przyznawane  instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, bądź wspierającym finansowo lub rzeczowo działalność statutową TPZK. W tym roku otrzymali ją: Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy  oraz  Jarosław Domagała. 

Honorowa Nagroda „Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” – stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w społecznej działalności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W tym roku nagrodę otrzymali: Danuta Ujazdowska, Karol Puchalski i  Mirosław Simiński. 

Poznaliśmy   członków TPZK, których postawa jest godna naśladowania. Nigdy nie odmawiają pomocy, gdy jej potrzebujemy. Rozumieją, że praca społeczna to wyrzeczenia i poświęcanie prywatnego czasu na rzecz dobra wspólnego. Wyróżnieni zostali: Anna Milczewska, Danuta Kawka, Anna Olczak, Halina Reszke, Elżbieta Żółtowska, Jan Wasiak, Marek Olczak, Wiesław Kotliński i Sławomir Małas. Nagrody dla wyróżnionych przekazali Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień i Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Burzyński.

Otrzymaliśmy nagrody, medale, wyróżnienia:

Ryszard Bonisławski wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, który obecnie pełni zaszczytną funkcję Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczył TPZK  Honorowy medal   im. Aleksandra Patkowskiego  w uznaniu szczególnych zasług na rzecz wspierania szlachetnej  idei regionalizmu polskiego.

Robert Baryła, Radny Sejmiku Województwa  Łódzkiego poinformował wszystkich, że Sejmik Województwa Łódzkiego   przyznał  TPK  nagrodę w dziedzinie kultury w wysokości 4000,oo zł i  zaprosił na uroczystą Galę wręczenia nagród w Łódzkim Domu Kultury na dzień  26 października 2017 roku. 

Krzysztof Debich, Starosta Kutnowski wraz  z  Markiem  Jankowskim  Przewodniczącym Rady  Powiatu Kutnowskiego  niezwykle uhonorowali nasze stowarzyszenie: wręczono nam akt nadania TPZK  tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” wpisując do księgi zasłużonych  dla Powiatu Kutnowskiego, nr wpisu 1/2017.

Życzenia nam składali: 

w imieniu Tadeusza Woźniaka - Jolanta Pietrusiak, Dyrektor  Biura Poselskiego Tadeusza Woźniaka, 

Zbigniew Burzyński, prezydent Miasta Kutno

Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Miasta Kutno

Jacek Boczkaja, wiceprezydent Miasta Kutno

Julianna Barbara Herman, burmistrz Krośniewic

Księdz dr  Jerzy Swędrowski,   Dziekan Kutnowski

Andrzej Olewnik w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Krystyna Dolat  w imieniu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie

Zygmunt Szadkowski, prezes Oddziału PTTK w Kutnie

Urszula Maciaszczyk, dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie

Dorota Dobiecka-Stańska  wicedyrektor  II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Henryka Engel, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Ksenia Stasiak, p.o. dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach

Urszula Urbaniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Anna Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

Waldemar  Domarańczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Radosław Rojewski, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury

Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie

dr Michał Adamski, Naczelnik Wydziału  Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Maria Wierzbicka i Andrzej Zielonka, przewodnicząca  i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

Grażyna Rzymkowska, członek założyciel TPZK i jego Honorowy Członek

Otrzymaliśmy także listy gratulacyjne od:

- Tomasza Rzymowskiego Posła na Sejm RP, 

dr Tadeusza Samborskiego, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego,

-Bożeny Konikowskiej, przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Anny Majewskiej-Rau, dyrektora Muzeum Zamek w Oporowie,

Obchody uświetnił   Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” pod dyrekcją Joanny Domagały, działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Gościnnie  wystąpiła Małgorzata Pawłowska (sopran).

Tort ufundował w prezencie dla TPZK Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński. Słodki poczęstunek ufundował Prezes Oddziału w Kutnie  Banku PEKAO S.A. pan Michał Stajuda.

Zarówno dolny, jak i górny holl Kutnowskiego Domu Kultury zapełniony był przez TPZK wydawnictwami, rzeźbą, rękodziełem artystycznym, malarstwem, kronikami, medalami TPZK z kilkudziesięcioletniej działalności.