Wizyt:
Dzisiaj: 635Wszystkich: 82227

Kadencja 2018-2022

O naszym Ruchu » Władze Ruchu » Kadencja 2018-2022

Skład Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP kadencji 2018-2021
stan na dzień 11.06.2019

 

Przewodnicząca Rady Krajowej - Bożena Konikowska, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej - Janusz Korzeń, Towarzystwo Karkonowskie

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej - Tomasz Kuba Kozłowski, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Krajobrazy"

Sekretarz - Bożena Gajewska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Skarbnik - Danuta Kołodziej, Dolnośląskie Towarzystwo Kultury

Członek  Prezydium -  Ryszard Bonisławski, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Członek  Prezydium  - Elżbieta Gnyp, Zamojskie Towarzystwo "Renesans"

Członek  Prezydium - Zbigniew Mazurek, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Członek - Irena Chrząszczyńska,  Stowarzyszenie  Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

Członek - Szczepan Kalinowski, Towarzystwo  Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim

Członek - Julita Kamińska, Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Członek - Joanna Kasprowicz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej

Członek  - ks. Sławomir Kokorzycki, Szczecińskie Towarzystwo Kultury

Członek - Zdzisław Lisowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Członek - Jerzy Naskręt, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej

Członek - Bogumiła Pietrzyk, Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

Członek - Tadeusz Samborski, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Krajobrazy"

Członek - Andrzej Talarczyk, Nadnoteckie Towarzystwo Kultury

Członek - Halina Żyła, Towarzystwo Przyjaciół Opola

 

Skład Komisji Rewizyjnej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP kadencji 2018-2022

Przewodnicząca  -  Ewa Ambroży, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Wiceprzewodnicząca - Krystyna Leśniak-Moczuk, Stowarzyszenie Miłośników Rzeszowa

Sekretarz - Jarosław Stulczewski, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 

Członek - Eugeniusz  Skoczeń, Racławickie  Towarzystwo  Kulturalne

Członek - Czesław Orliński, Towarzystwo Kulturalne im. Tadeusza Kościuszki  w Szczekocinach

 

Skład Sądu Koleżeńskiego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP kadencji 2018-2022

Przewodniczący - Jerzy Babiak, Wielkopolskie Towarzystwo  Kulturalne

Wiceprzewodniczący - Tadeusz Żebrowski, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki

Członek - Andrzej Małysa,  Brzeskie Towarzystwo Gryf

Członek - Marian Gwizdało, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej