Karta zgłoszeniowa Kongres 2018

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » Karta zgłoszeniowa Kongres 2018

Karta zgłoszeniowa na XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych do pobrania poniżej.

Uwaga! Zgłoszeniana  Kongres  prosimy  przesyłać  na  formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Przypominamy, że Zgłoszenia na Kongres należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres: 

1. Rada  Krajowa  Ruchu  Stowarzyszeń  Regionalnych  RP,  00-950 Warszawa, skr. poczt. 1012.

2. drogą mailową: krajowarada.rsr@wp.pl