Klub Przyjaciół Wieliczki z nowym zarządem

Aktualności » Klub Przyjaciół Wieliczki z nowym zarządem

Władze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

na XVIII kadencję w latach 2017-2020

16.09. b.r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w sali „Magistrat” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Rozpoczęto odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnickiej przy akompaniamencie na fortepianie Marii Nawrot. Gościem zebrania była Joanna Boduch, koordynator współpracy starostwa wielickiego z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2014-2017 przedstawiły: Jadwiga Duda, prezes Zarządu, Anna Kisiel, skarbnik, Jan Matzke, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.  Prezes w swoim wystąpieniu relacjonowała , że w minionym okresie zorganizowano 29 spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” i opracowano tyleż samo zeszytów serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka”, odbyło się 25 spotkań z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” i z cyklu „Kim jestem?”. Dla uczniów wielickich szkół  w szkołach były organizowane spotkania z cyklu „Mnie Ta Ziemia od innych droższa”, konkursy wiedzy o Kopalni Soli „Wieliczka”,  Powstaniu Krakowskim, Słudze Bożym bracie  Alojzym Kosibie, Ojcu Świętym Janie Pawle II, świętej Kindze, Alfonsie Długoszu, Feliksie Piestraku. W kwietniu organizowano obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia – na wielickim cmentarzu posadzono 6 kolejnych Dębów Pamięci (jest ich 34).  Kontynuował organizowanie kwest 1 listopad na cmentarzu w Wieliczce Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza prowadzony przez Klub - odnowiono 3 kolejne zabytkowe nagrobki. Najważniejszym wydarzeniem minionej kadencji był  Jubileusz 50. lecia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w 2016 r. i uhonorowanie Klubu Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej przez prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medalem „Pro Memoria” przez  v-ce marszałka Wojciecha Kozaka. Zebrani na wniosek Władysławy Dubiel, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W imieniu zebranych prof. Adam Klich podziękował Jadwidze Dudzie za prowadzenie działalności  Klubu wraz z Zarządem wręczając jej kwiaty i prosząc o dalszą pracę w takim samym składzie  władz Klubu.  Członkowie władz Klubu z lat 2014-2017 wrazili zgodę na dalszą pracę. 

Wybrano władze Klubu na lata 2017-2020. 

Zarząd KPW tworzą:

prezes – Jadwiga Duda,

v-ce prezes Grażyna Kowal,

skarbnik- Anna Kisiel,

sekretarz – Hanna Kozioł,

członek – Janina Tańcula.

Komisja Rewizyjna:

Władysława Dubiel,

Czesław Szeląg,

Zofia Spychała.

Sąd Koleżeński:  

Jan Matzke,

Adam Klich,

Anna Ślęczka. 

W Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie Klub Przyjaciół Wieliczki reprezentować będą: Jadwiga Duda i Krzysztof Kasprzyk.

Podjęto  m.in. uchwałę o powołaniu XII Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada będzie prowadził kwestę na wielickim cmentarzu na ratowanie zabytkowych nagrobków tej nekropolii.  Dyskutowano nad dalszą działalnością Klubu, formami pracy na rzecz Wieliczki i jej mieszkańców.

Zebranie prowadziła Grażyna Kowal, protokołowała Hanna Kozioł. 

Henryk Kozubski, senior Klubu lat 105, zaprosił zebranych na 9 grudnia b.r. na godz.14.00-tą do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na otwarcie wystawy jego akwarel i 106 urodziny. Zebranie tradycyjnie zakończono odśpiewaniem Barki. 

Następnie  udano się pod Pomnik Niepodległości przy Plantach oddać hołd ofiarom września 1939 r. w związku z 78 rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Wspólnie zaśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła…”Przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wielickiej zapalono znicz, odmówiono: „Wieczne odpoczywanie..” i zaśpiewno pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące…” .                                                                                              

Opracowała Jadwiga Duda