Nagroda im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę 2019

Aktualności » Nagroda im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę 2019

Nagroda im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną
Zapraszamy do udziału w konkursie i przysyłania książek regionalistycznych.
Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 r.

1.Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne ogłaszają drugą edycję konkursu im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną. Patron Nagrody był wybitnym regionalistą polskim, wielce zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

2. Przewiduje się przyznanie nagrody autorom lub wydawcom w dwóch kategoriach:

a) za książkę wnoszącą istotny wkład w teoretyczne i historyczne badania regionalistyczne oraz rozwijanie idei i wartości regionalnych;

b) za książkę popularyzującą wiedzę o przeszłości i współczesności konkretnego regionu oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe. Jury konkursu oceniać będzie poziom naukowy,  wartości artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych prac. Zgłoszenia mogą przysyłać wydawcy oraz towarzystwa regionalne oraz inne instytucje i stowarzyszenia. Zgłoszone

książki powinny mieć nadany numer ISBN oraz być dostępne w wersji papierowej.

3. Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek jury (jego skład zostanie opublikowany w momencie ogłoszenia wyników konkursu).

4. Zgłoszenia na konkurs wraz z 1 egzemplarzem książki wydanej w 2018 roku należy przesyłać do 31 lipca 2019 r. na adres Dolnośląskiego Towarzystwa

Regionalnego: 50-488 Wrocław, ul. Worcella 25-27.

5. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych Ruchu Towarzystw Regionalnych RP oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, a nagroda za 2018 r.  zostanie wręczona 28 września 2019 r. we Wrocławiu podczas Spotkań z Książką i Prasą Regionalną organizowanych we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.