Nagroda im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną

Aktualności » Nagroda im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną

 

Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka

za najlepszą książkę regionalistyczną

wydaną w 2017 r.

 

1.      Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia doroczną Nagrodę im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną. Patron Nagrody, Anatol Jan Omelaniuk, był wybitnym regionalistą polskim, wielce zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

2.      Nagroda będzie przyznawana raz w roku autorom lub wydawcom książek popularyzujących idee regionalistyczne oraz wiedzę o regionach polskich. Jury konkursu oceniać będzie poziom naukowy, walory artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych prac. Zgłoszenia mogą przysyłać wydawcy oraz towarzystwa regionalne oraz inne instytucje i stowarzyszenia. Zgłoszone książki powinny mieć nadany numer ISBN oraz być dostępne w wersji papierowej.

3.       Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek jury (jego skład zostanie opublikowany w momencie ogłoszenia wyników konkursu).

4.     Zgłoszenia na konkurs wraz z 2 egzemplarzami książki wydanej w 2017 roku  należy przesyłać do 30 czerwca2018 r. na adres Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego: 50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza  2.

5.      Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronach internetowych Ruchu Towarzystw Regionalnych RP oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, a nagroda za 2017 r. zostanie wręczona podczas XI Kongresu Towarzystw Regionalnych w Legnicy 23 września 2018 r.