Podziękowanie dla odchodzących członków Rady Krajowej kadencji 2014-2018

Aktualności »  Podziękowanie dla odchodzących członków Rady Krajowej kadencji 2014-2018

Przewodnicząca Rady Krajowej RSR RP pożegnała odchodzących członków Rady Krajowej RSR RP

Są to:

1.     Jerzy Derenda - Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

2.     Stefan Bednarek - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne

3.     Jerzy Sołdek - Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa

4.     Bogdan Matławski - Szczecińskie Towarzystwo Kultury

5.     Danuta Konieczka-Śliwińska - Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

6.     Agnieszka Król - Racławickie Towarzystwo Kulturalne

7.     Henryk Smolny - Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa

8.     Wojciech Szydłowski - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne -Krajobrazy

9.     Alicja Gorajewska - Towarzystwo Miłośników Ziemi Głogowskiej

10.   Stanisław Świerczek - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jadowickiej

11.   Zdzisław Mirecki - Towarzystwo Miłośników Bolesławca

12.  Ryszard Zatorski - Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

 

 

 Szanowni Państwo!

Pragnę przekazać wyrazy uznania i podziękowania za godne uczestnictwo w reprezentacji   ruchu stowarzyszeń regionalnych. Mam nadzieję ,że odchodzicie Państwo  w poczuciu cennego uczestnictwa w podtrzymywaniu i szerzeniu idei  regionalizmu w naszych małych ojczyznach.

Nadal   potrzebna jest kontynuacja i wzmocnienie fundamentów  misji jaką mają do spełnienia regionaliści w budowaniu tożsamości narodowej poprzez  pełną oddania  pracę społecznikowską w  stowarzyszeniach w swoich  małych ojczyznach.

Dlatego też, nadal liczymy  na dalszą  nieustającą współpracę.

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                        przewodnicząca

                                                                                                         Rady Krajowej

                                                                                                               RSR RP

                                                                                              Bożena Konikowska