Podziękowanie dla uczestników Kongresu

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » Podziękowanie dla uczestników Kongresu

Szanowni  Państwo…Regionaliści…Zaproszeni Goście.

Dziękujemy za uczestnictwo  w XI Kongresie Regionalistów Polskich w Legnicy. Szczególne podziękowania składamy Protektorom, Sponsorom, Prelegentom,Współpracownikom, Młodzieży i tym wszystkim, którzy nie szczędząc wysiłku przyczynili się do organizacji  i sprawnego  przebiegu Kongresu. Dziękujemy  za aktywny udział w tworzeniu dobrej atmosfery i za wspólne chwile refleksji nad ideą polskiego  regionalizmu.

 

                                      Za Komitet Organizacyjny

                                            Bożena Konikowska

                                                przewodnicząca

                                                    RK RSR RP