Program XI Kongresu Legnica 2018

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » Program XI Kongresu Legnica 2018

 Program 

XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych 
Legnica - 23-25 września 2018 r.

  Patronat Narodowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

  Patronat Honorowy

  Piotr Gliński
Wicepremier
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Jarosław Gowin
Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

23 IX – niedziela

 

10:00-14:00 - Przyjazd, zakwaterowanie i rejestracja uczestników Kongresu

16:00-17:00 - Msza św. w kościele św. Jana. Mszy przewodniczy ks. inf. prof. Józef Pater; homilię wygłosi ks. prof. Henryk Skorowski

17:30-18:30 - Otwarcie Kongresu 

19:00-21:00 - Koncert inauguracyjny

 

24 IX – poniedziałek

 

9:00-13:00 – Obrady plenarne – referaty i dyskusja 

* Aksjologia małej ojczyzny w społeczno-kulturowej przestrzeni ojczyzny wielkiej (prof. Marek Melnyk)

* Ruch regionalistyczny w II Rzeczypospolitej (dr Edward Chudziński)

* Legitymizacja małej ojczyzny w epoce Internetu (prof. Sławomir Partycki)

* Bezpieczeństwo kulturowe w perspektywie regionalnej (prof. Leszek Korporowicz)

* Szkoła przestrzenią kształtowania postaw regionalistycznych (dr Jolanta Załęczny)

* Ruch regionalistyczny w środowiskach wiejskich (dr Mirosława Bednarzak-Libera)

* Perspektywy i wyzwania regionalizmu w XXI wieku (ks. prof. Henryk Skorowski)

13:00-15:00 – Obiad

15:00-19:00 –  Główne nurty we współczesnym regionalizmie - pamięć, dziedzictwo, wyzwania teraźniejszości i przyszłości. 

* Archiwum historii mówionej w warsztacie regionalisty (mgr Sławomir Kordaczuk)

* Dziedzictwo Kresów w ruchu regionalistycznym (prof. Stanisław Nicieja, mgr Mariusz Olbromski)

* Lokalność – samorządność – tożsamość. Prezentacje dorobku towarzystw regionalnych (przedstawiciele towarzystw).

20:00 – Spotkanie towarzyskie

25 IX – wtorek

   

  9:00-11:00 – panele dyskusyjne (równoległe); dyskusja podsumowująca

 

* Towarzystwa regionalne w systemie działania organizacji pozarządowych – nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne (Wojciech Jachimowicz, Wojciech Kaczmarczyk).

* Zasady i formy pracy i współdziałania towarzystw regionalnych – wobec nowych wyzwań (Ryszard Bonisławski, Damian Kasprzyk, Marek Nałęcz-Socha, ).

* Podsumowanie obrad – prof.  Sławomir Partycki.

 

11:00-14:00 – Walne Zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Założenia programowe

1. Niepodległościowe tradycje polskiego ruchu regionalnego.

2. Rola stowarzyszeń regionalnych w kształtowaniu państwowości i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

3. Zadania i modele działania ruchów regionalistycznych wobec wyzwań współczesności.

Najważniejsze problemy współczesnego ruchu regionalistycznego

1. Stowarzyszenia w służbie społeczności lokalnych i regionalnych.

2. Współpraca z samorządami. 

3. Modele działalności towarzystw regionalnych w XXI wieku.

4. Nowe technologie komunikacyjne w działalności regionalistycznej.

5. Nowe formy edukacji regionalnej.