Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej

O Nas » Nasze stowarzyszenia regionalne  » Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej

      Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej jest organizacją, która w 2017 r. obchodzić będzie 130-lecie istnienia. Jako organizacja od wielu lat jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, a od 3 lat należy również do  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie.
      Działalność naszego Towarzystwa skupia się na tematyce regionalno-patriotycznej, kulturalno-edukacyjnej i ekologicznej. Realizowane jest m.in. hasło „Uczymy trudnej sztuki niezapominania” czy  „Miastu– Regionowi – Sobie”. Wieloletnią działalność Towarzystwa na polu kulturalnym doceniło WTK przyznając TMZŚ w 2013 r. Nagrodę Główną WTK – dyplom i statuetkę  „Wielkopolskiego Pegaza”.  Celem Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego jest promowanie osób i instytucji zasłużonych dla kultury Wielkopolski. Przyznawane przez WTK wyróżnienia „mają charakter honorowy i kierują uwagę opinii publicznej na osoby przyczyniające się do kreowania wizerunku Wielkopolski jako regionu kultury oraz łączące sprawne działanie z bezinteresownością”.
      TMZŚ aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz regionalizmu. W ubiegłym roku delegacje (Jerzy Naskręt, Jan Gurdek, Elżbieta Kubera) uczestniczyły w dwóch spotkaniach dotyczących ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jedno odbyło się w Szreniawie, a dwudniowe warsztaty  na temat sposobów praktykowania ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego wg konwencji UNESCO z 2003 r. w Zakopanem.
      W 2014 r. prezes Jerzy Naskręt uczestniczył w X Jubileuszowym ogólnopolskim Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy, gdzie głównym hasłem był „Regionalizm polski – 25 lat po transformacji”. Po zakończeniu obrad Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.  W czasie obrad podsumowano pracę Rady Krajowej RP za okres 4 lat, wybrano nowe władze i podjęło uchwały. Sekretarzem  Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej RSRRP na okres kadencji 2014-2018 został Jerzy Naskręt.
      Czerwiec 2016 r. był miesiącem, w którym odbyły się 2 ważne konferencje. W dniach 3-4 VI delegacja TMZŚ (J. Naskręt, E. Kubera, W. Grobelna) wraz z innymi delegatami regionalnych stowarzyszeń kulturalnych z całej Wielkopolski uczestniczyła w XXI Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Dobrzycy, na której podsumowano działalność Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 2013-2016, przeprowadzono dyskusję panelową „Tu zaczyna się Polska”, zwiedzono Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, wybrano nowe władze. W skład Sądu Koleżeńskiego powołano Jerzego Naskręta.
      Najaktywniejsi przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych z całego kraju zostali zaproszeni do Wrocławia na II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą (16-19 VI) pod hasłem „Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków”. Uczestnicy zapoznali się  z dorobkiem lokalnych towarzystw regionalnych i współpracą samorządów z ruchem regionalistycznym, dyskutowano o pamięci historycznej i kultywowaniu wielokulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska. Zwiedzono Wrocław, Świdnicę, Krzeszów, Zamek Książ, Dzierżoniów, Jawor i Legnicę. W zjeździe uczestniczył prezes Jerzy Naskręt jako członek Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.
      Ostatnio, jako przedstawiciel  Krajowej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Jerzy Naskręt uczestniczył w Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia nt. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które miało miejsce w dniach 12-14 X 2016 r. w Krakowie. Było to pierwsze tego typu spotkanie międzynarodowe, zaproponowane przez Chiny, zorganizowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gromadzące specjalistów z 17 krajów poświęcone wymianie doświadczeń, budowaniu kompetencji i wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chinami w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.   Forum towarzyszyła uroczysta Gala, podczas której wręczono decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie 12 nowych elementów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 Wiesława Grobelna