Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej ma 130 lat

Aktualności » Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej ma 130 lat

 

      21 września 2017 r. odbyła się uroczystość pod Patronatem Starosty Śremskiego Zenona Jahnsa i Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego z okazji Jubileuszu 130-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Całość rozpoczęła się spotkaniem przy pomniku ks. Piotra Wawrzyniaka, pod którym delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Ks. Wawrzyniak (1849-1910)  to bardzo zasłużona postać dla naszego miasta. Pracował w parafii farnej w Śremie, był założycielem i dyrektorem Banku Spółdzielczego, założycielem i pierwszym prezesem Koła Śpiewackiego Polskiego (obecnie Chóru Moniuszko), prezesem Towarzystwa ku Upiększaniu Miasta Śremu (obecnie TMZŚ) w latach 80-tych XIX w. Dziś w Śremie jego imienia jest Spółdzielczy Bank Ludowy, Szkoła Podstawowa nr 2 i ulica. Istnieje też Towarzystwo im. Ks. P. Wawrzyniak, a w parku, którego był współzałożycielem, znajduje się skwer, kamień z tablicą pamiątkową i Dąb „Piotr”.

     Następnie, goście, prowadzeni przez dzieci z Przedszkola „Słoneczna Gromada”, udali się do kościoła farnego na mszę świętą odprawioną przez ks. dziekana Mariana Bruckiego, którą uświetnił  piękny występ Śremskiego Chóru Śpiewackiego im. St. Moniuszki.  Po mszy, przy pięknej słonecznej pogodzie, spacerkiem udano się do pobliskiego parku im. Powstańców Wielkopolskich, który założony został w 1888 r. właśnie przez Towarzystwo.  Tam, w pobliżu Dobosza – pomnika powstańców wielkopolskich, wszystkich powitała grupa przedszkolaków, którzy zaprezentowali krótki program, w którym, w formie tańca, wiersza i piosenki, ukazali swoje miasto i Towarzystwo, kończąc wspólnie z gośćmi piosenką „Daję miastu tę piosenkę w podarunku…”  Później wszyscy przeszli fragmentami ścieżki dydaktycznej historyczno-przyrodniczej utworzonej przez Towarzystwo w 2004 r. Zatrzymano się przy Kamieniu twórców parku, Kamieniu 750-lecia Śremu, Pomniku Żołnierza Polskiego, skwerze Mariana Dominiczaka, poprzedniego prezesa, bardzo zasłużonego dla parku, gdzie złożono wiązankę kwiatów oraz przy Kopcu Wł. Reymonta.

     Kolejna część spotkania odbyła się w restauracji Relax , gdzie prezes TMZŚ Jerzy Naskręt oficjalnie powitał wszystkich gości, wśród których byli Patroni Jubileuszu, prezes WTK St. Słopień, prezes Wielkopolskiego Oddziału TPPW w Poznaniu Wawrzyniec Wierzejewski,             przedstawiciel Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie Jarosław Stulczewski, prałat Marian Brucki, delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń regionalnych ze Środy Wlkp., Kórnika, Piły i Zduńskiej Woli. Byli też przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych Nadleśnictw, instytucji i organizacji pozarządowych, placówek oświatowych ze Śremu, Konarzyc i Chwałkowa Kościelnego oraz członkowie TMZŚ. Razem ponad 80 osób. Uczestnikom spotkania zaprezentowano krótki film dotychczasową ukazujący szeroką działalność Towarzystwa. Podczas części oficjalnej uhonorowano Starostę Śremskiego Zenona Jahnsa i prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu Stanisława Słopienia poprzez nadanie im godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. Tytuł ten, przyznawany od 1948 r,. otrzymują osoby, które swoją pracą lub efektywnym wspieraniem działań Towarzystwa na rzecz kultury, regionalizmu i ekologii przyczyniają się do realizacji wielu różnych zadań wpisanych w plany pracy organizacji. 

      Zarząd i członkowie TMZŚ serdecznie dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym Jubileuszu.                                                                                                              

Wiesława Grobelna

sekretarz TMZŚ