Uchwała II Sejmiku Stow. Regionalnych Woj. Łódzkiego

Aktualności » Uchwała II Sejmiku Stow. Regionalnych Woj. Łódzkiego

Piotrków Trybunalski, 20.05.2017 r.

 

Uchwała II Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego

            Uczestnicy II Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego przyjmują, przez aklamację, zgłoszone podczas obrad  następujące wnioski i rekomendacje:

 

1.      Kontynuowanie organizacji spotkań sejmikowych przez stowarzyszenia regionalne województwa łódzkiego jako ważnej formy integracji mieszkańców wokół istotnych elementów rozwoju środowisk lokalnych, przyczyniających się do spójności społecznej regionu łódzkiego;

 

2.      Wystąpienie do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o umieszczenie w budżecie województwa łódzkiego cyklicznego zadania – „Organizacja Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego”;

 

3.      Upowszechnianie, w trakcie obrad Sejmiku, poprzez wpisanie do porządku obrad jako stałego punktu, przykładów dobrych praktyk z zakresu organizacji i aktywności form wspomagających stowarzyszenia regionalne (np. funkcjonowanie szkolnych kół);

 

4.      Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego postulatu, aby organizowane przez Urząd szkolenia dla organizacji pozarządowych uwzględniały specyfikę ich działalności oraz zawierały prezentację oferowanych form wsparcia;

 

5.      Wystąpienie do Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem o utworzenie bazy stowarzyszeń regionalnych i umieszczenie tego wykazu na stronie urzędu marszałkowskiego;

 

6.      Wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych o przesłanie na adres stowarzyszeń informacji o regulaminie przyznawania patronatu przez Radę Krajową Stowarzyszeń RP;

 

7.      Zobowiązuje się Zarząd TPPT, organizatora II Sejmiku, do:

a)      przekazania powyższych wniosków i rekomendacji na ręce: Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojewody Łódzkiego, Zarządu Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych;

b)      przesłania niniejszego dokumentu do wszystkich uczestników II Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego.

 

 

                                                           Za zgodność z protokołem obrad -