XI Kongres Legnica 2018 Komunikat nr 1

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » XI Kongres Legnica 2018 Komunikat nr 1

KOMITET ORGANIZACYJNY

XI KONGRESU  STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH

 

KOMUNIKAT NR 1.

 

Komitet Organizacyjny XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych informuje, że Kongres odbędzie się 23-25 września 2018 r. w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Będzie on przebiegał pod hasłem:

MAŁE OJCZYZNY W OJCZYŹNIE WIELKIEJ.

POLSKI RUCH REGIONALNY W STULECIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości staje się okazją do przypomnienia wkładu polskiego ruchu regionalistycznego w urzeczywistnianie dążeń niepodległościowych oraz w budowanie odrodzonej państwowości. Celem Kongresu będzie też namysł nad rolą ruchów regionalnych w kształtowaniu nowoczesnego oblicza małych ojczyzn składających się na dobro wspólne ojczyzny wszystkich Polaków.

 Ramowy program Kongresu

23 IX – niedziela

10:00-14:00 - Przyjazd, zakwaterowanie i rejestracja uczestników Kongresu

16:00-17:00 - Msza św. w kościele Św. Jana

17:30-18:30 - Otwarcie Kongresu

19:00-21:00 - Koncert inauguracyjny

 24 IX – poniedziałek

9:00-13:00 - Obrady plenarne; referaty i dyskusja

15:00-20:00 - Prezentacja dorobku towarzystw regionalnych

21:00 - Spotkanie towarzyskie

 25 IX – wtorek

 9:00-11:00 - Panele dyskusyjne; debata podsumowująca

11:00-14:00 - Walne Zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

  

Rada Krajowa RSR RP zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie oraz w Walnym Zgromadzeniu Ruchu. Komitet Organizacyjny  nie zapewnia pokrycia kosztów pobytu na Kongresie,  dysponuje jednak niewielką liczbą miejsc sponsorowanych, które zostaną rozdzielone przez Radę Krajową RSR RP po otrzymaniu zgłoszeń gotowości uczestnictwa. O wyborze miejsc sponsorowanych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Opłata za sponsorowany udział w Kongresie wynosi 100 zł. Zgłoszenia na Kongres należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1012.
Aby pobrać kartę zgłoszeniową na XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych klikni TUTAJ