XI Kongres Legnica 2018 Komunikat nr 2

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » XI Kongres Legnica 2018 Komunikat nr 2

Komunikat nr 2.

W  związku  z  zapytaniami  o  warunki  uczestnictwa  w  XI  Kongresie Stowarzyszeń  Regionalnych    RP  uprzejmie  informujemy,  że  do  udziału  w nim  zaproszeni  są  wszyscy  regionaliści  polscy,  leczze  względu  na ograniczenia  finansowe  nie  jesteśmy  w  stanie  pokryć  kosztów  pobytu wszystkich  zainteresowanych.  Wszystkim  osobom,  które  zgłoszą  chęć uczestniczenia w Kongresie rezerwujemy noclegi 23/24i 24/25 IX w hotelu Qubus w  Legnicy,  jednak  tylko  dla  120  osób  będą  to  miejsca sponsorowane;  opłata  za  te  miejsca  wynosi  100  zł  za  dwie  noce  i  będzie pobierana  podczas  rejestracji  w  hotelu.Osoby,  które  nie  uzyskają  statusu uczestnictwa  sponsorowanego,  będą  ponosić  częściowe  koszty  pobytuw wysokości: pok. 1-osobowy: 130 zł za dobę; miejsce w pok. 2-osobowym:100  zł  za  dobę.Opłata  za  hotel  będzietakżepobierana  przy  rejestracji  i zakwaterowaniu. Inne opłaty od uczestników Kongresu nie będą pobierane.Decyzję  o  zakwalifikowaniu  uczestnictwa  jako  sponsorowanego podejmie Rada Krajowa RSR RP, kierując się następującymi kryteriami:

1.Zgłaszający  należy  do  Stowarzyszenia,  które  jest  członkiem  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

2. Stowarzyszenie to nie zalega ze składkami na rzecz Ruchu.

3.W przypadku większej liczby wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby pobrać kartę zgłoszeniową na XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych klikni TUTAJ

Uwaga! Zgłoszeniana  Kongres  prosimy  przesyłać  na  formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Przypominamy, że Zgłoszenia na Kongres należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres:

1. Rada  Krajowa  Ruchu  Stowarzyszeń  Regionalnych  RP,  00-950 Warszawa, skr. poczt. 1012.

2. drogą mailową: krajowarada.rsr@wp.pl

Komitet Organizacyjny
XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP