XI Kongres Legnica 2018 Komunikat nr 3

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 » XI Kongres Legnica 2018 Komunikat nr 3

Komunikat nr 3.

W programie XI Kongresu Regionalnych Stowarzyszeń Regionalnych przewidziano prezentacje dorobku Stowarzyszeń w latach 2015-2018. Prezentacje odbędą się w poniedziałek 24 września w godz. 15:00-19:00.
Prosimy wszystkie stowarzyszenia biorące udział w Kongresie o zgłaszanie gotowości przedstawienia krótkiej (5-10-minutowej) prezentacji, która w atrakcyjnej formie (np. film, pokaz multimedialny, poster, ekspozycja publikacji) ukaże najciekawsze wydarzenia z życia polskich towarzystw regionalnych.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres <dtr.wroclaw@gmail.com> do 15 lipca 2018 r. W przypadku nadesłanie liczby zgłoszeń przekraczającej ramy czasowe sesji Komitet Organizacyjny dokona wyboru, uwzględniając kolejność zgłoszeń, reprezentację poszczególnych regionów oraz atrakcyjność formy prezentacji.

 

Komitet Organizacyjny
XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP