Wizyt:
Dzisiaj: 1355Wszystkich: 97126

Zmarł dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr

Aktualności » Zmarł dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr

 

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 10 lutego 2022 roku zmarł dr. hab. Stefan Bednarek, prof. UWr - prezes Dolnośląskiego  Towarzystwa Regionalnego, członek Rady Naukowej przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, a w latach 2014 – 2018 członek prezydium Rady Krajowej.
Przez wiele lat działał w Dolnośląskim Towarzystwie Społeczno Kulturalnym. Był jednym z autorów "Karty Regionalizmu Polskiego" przyjętej 25.09.1994 roku na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu.

 Był emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, byłym dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa UWr.. W latach 2004 - 2007, był przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Aktywnie działał w latach 2009-2013, jako prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Był przewodniczącym Sekcji Neurokulturoznawstwa w Polskim Towarzystwie Neuropsychologicznym.

Był wielkim przyjacielem i sympatykiem towarzystw z terenu Dolnego Śląska Od wielu lat promował i wspierał na wielu płaszczyznach swojej działalności te towarzystwa obejmując też kierownictwo naukowe regionalistycznych konferencji popularnonaukowych  min w Głogowie „Małe Ojczyzny na styku regionów” (2013), „Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu – Moja Mała Ojczyzna” (2016)

Jego specjalnością naukową była: teoria i historia kultury, historia kultury polskiej w XX wieku. Bezgranicznie oddany idei regionalistycznej i kształtowaniu tożsamości narodowej.  Bliska sercu, była mu kultura kresowa i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Był niezmordowanym autorem kilkunastu książek i ponad 100 artykułów naukowych. Aktywnie działał jako redaktor i publicysta serii wydawnictw: „Prace Kulturoznawcze”, „Dolny Śląsk” oraz jako członek rad redakcyjnych czasopism: „Przegląd Kulturoznawczy”, „Kultura Współczesna”, „Kultura Popularna”, „Tematy z Szewskiej”. W latach 1998-2014 był dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa UWr. Organizator i uczestnik konferencji naukowych i metodycznych nt. edukacji regionalnej i kulturalnej. Współorganizator i członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej 2000, podczas którego był moderatorem panelu „Edukacja kulturalna”. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, członek komitetów organizacyjnych kongresów regionalnych we Wrocławiu, Bydgoszczy i Legnicy.  Był pomysłodawcą i koordynatorem działań ustanowienia i przyznawania Nagrody im. Anatola Omelaniuka na najlepsza książkę i wydawnictwo prasowe o tematyce regionalistycznej. Wręczanie nagrody odbywało się w ramach już cyklicznych Spotkań z książką i prasa regionalistyczną organizowanych wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami :

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Aleksandra Patkowskiego,  Odznaką honorową „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Otrzymał też bardzo prestiżową Nagrodę Brylantowego Pióra przyznawana przez Nowojorski Komitet Dobrych Publikacji Naukowych za całokształt działalności naukowej  w 2017 roku. Zmarły miał 77 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 Lutego 2022 roku we Wrocławiu w kościele św. Anny i na cmentarzu parafialnym przy ul. Brodzkiej. Licznie pożegnała zmarłego Profesora społeczność akademicka Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciela samorządu wojewódzkiego i miasta Wrocławia, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego senator RP Bogdan Zdrojewski, przedstawiciele  dolnośląskich instytucji i świata kultury.  Obecni byli tez regionaliści z Wrocławia, Legnicy, Bolesławca, Jeleniej Góry, Malczyc, Dzierżoniowa, Kątów Wrocławskich i Trzebnicy. W imieniu regionalistów zmarłego pożegnał wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Tadeusz Samborski.

Cześć Jego Pamięci. R.I.P