Wizyt:
Dzisiaj: 17214Wszystkich: 420220

Strona Główna

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej powstał w roku 2002. Jest ogólnopolskim związkiem towarzystw regionalnych, kontynuującej idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, której początki sięgają roku 1981, gdy zawiązała się niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce.

Głównymi celami Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP jest:

1) rozwijanie idei regionalizmu;

2) kształtowanie i utrwalanie tożsamości narodowej;

3) wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych i pomoc w powstawaniu nowych;

4) zwiększanie roli stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu życia społecznego;

5) wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych;

6) szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.