Strona Główna

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej powstał w roku 2002. Jest ogólnopolskim związkiem towarzystw regionalnych, kontynuującej idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, której początki sięgają roku 1981, gdy zawiązała się niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce. Głównymi celami Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP jest: rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej; wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego; szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Kongres