II Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Woj. Łódzkiego, 20.05.2017

Aktualności » II Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Woj. Łódzkiego, 20.05.2017

      20 maja 2017 roku Piotrków Trybunalski gościł regionalistów z województwa łódzkiego. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało II Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka.
      Na miejsce spotkania zostało wybrane niezwykle interesujące miejsce – Centrum Idei – Ku demokracji. Usłyszeliśmy o barwnej historii  Piotrkowa Trybunalskiego, miasta obchodzącego 800- lecie swojego istnienia. Z podziwem słuchaliśmy informacji o działalności Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego  powstałego  w 1964 roku. Obecni  na spotkaniu regionaliści dyskutowali,   wymieniając  doświadczenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje regionalistów piotrkowskich o regionalnych kołach młodzieżowych. Mieliśmy okazję lepiej się poznać i  nawiązać przyjaźnie. Z ciekawością   wszyscy zapoznali się z  prezentacją dotyczącą  działań TPPT na rzecz „Piotrkowskich Powązek”. Gościnni gospodarze  poprowadzili nas  Traktem Wielu Kultur  i pokazali odrestaurowane nagrobki na piotrkowskiej nekropolii.
      Zebrani  regionaliści  w wyniku dyskusji sformułowali  następujące wnioski: aby  w budżecie województwa łódzkiego znalazły się  środki finansowe  na organizację sejmiku stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego;  aby Rada Krajowa RSR RP przesyłała informacje do członkowskich  organizacji  np. o możliwości pozyskania patronatu honorowego RSR RP, występowania o nadanie medalu im. Patkowskiego  itp.; by Urząd Marszałkowski organizował  szkolenia dla stowarzyszeń regionalnych z uwzględnienie specyfiki ich działalności; kontynuowanie organizacji sejmików stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego jako ważnej formy integracji środowisk wokół istotnych elementów rozwoju społeczeństw lokalnych przyczyniających się do spójności regionu łódzkiego; upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu aktywności szkolnych kół jako form wspomagających stowarzyszenia kulturalne; utworzenie na stronie Urzędu Marszałkowskiego bazy stowarzyszeń regionalnych.  Wnioski te zarząd TPPT prześle do Rady Krajowej RSRRP, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego.
      III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego  w 2018 r. odbędzie się w Kutnie, a jego organizacji podjęło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.     

     Dziękujemy prezesowi zarządu TPPT Waldemarowi Domarańczykowi oraz wszystkim zaangażowanym członkom TPPT  za perfekcyjne przygotowanie sejmiku.

 

                                                             Uczestniczka II Sejmiku 

                                                             Bożena Gajewska 

                                                             członek Rady Krajowej RSR RP