Pamięci regionalisty ks. Władysława Pilarczyka

Aktualności » Pamięci regionalisty ks. Władysława Pilarczyka

Książka i ekspozycja poświęcona pamięci ks. Władysława Pilarczyka zostanie zaprezentowana na spotkaniu wspomnieniowym w Kiczorach – 1 grudnia br.

Okazją do spotkania organizowanego przez Urząd Gminy Lipnica Wielka jest promocja książki “Orawa ks. Władysława Pilarczyka” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Orawy, którego zmarły przed dwoma laty kapłan był współzałożycielem, wieloletnim prezesem i do ostatnich dni życia aktywnym animatorem.

Publikacja przygotowana przez TPO to zbiór artykułów ks. Pilarczyka, jakie przez szereg lat publikował na łamach Orawy. Stanowi ona kompendium orawskiego pisarstwa kapłana pochodzącego z Kiczor i jednocześnie jest oddaniem mu czci, przez regionalistów z rodzinnej Orawy i Spisza. Wydawnictwo wzbogacone zostało tekstami wspomnieniowymi prof. Tadeusza Trajdosa, Józefa Szperlaka, Franciszka Janowiaka i Jana Budza.

Spotkanie wspomnieniowe rozpoczęte zostanie Mszą św. o godz. 15:00 w Kaplicy w Kiczorach, po której jej uczestnicy przeniosą się do sąsiedniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II gdzie 0 godz. 16:00 nastąpi prezentacja książki oraz otwarcie i zwiedzanie urządzonej na nowo Izby Pamięci ks. Władysława Pilarczyka – zawierającej jego osobiste pamiątki i bogaty zbiór kolekcjonerski.

Współorganizatorami spotkania są: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Kiczorach i Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

***

Ks. Władysław Pilarczyk urodził się 28 listopada 1931 roku w Kiczorach – wsi stanowiącej część gminy Lipnica Wielka. Animator małopolskiego i ogólnopolskiego ruchu regionalistycznego; w latach 1994-2002 wiceprzewodniczący i sekretarz Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury; od 2003 roku przewodniczący małopolskiego ruchu regionalnego. Inicjator wielu przedsięwzięć wydawniczych, m..in. rocznika “Orawa”, “Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”. W latach 1992-2002 prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy; dokumentalista i popularyzator dziedzictwa kulturowego Orawy, współwydawca kilkudziesięciu książek z serii “Biblioteka Orawska”. W 2004 roku ks. Władysław przekazał kolekcję swoich książek Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, natomiast rodzinnej wsi Kiczory ponad 1100 medali, ludowe dzieła sztuki i różnego rodzaju dokumenty oraz zdjęcia. Władze Lipnicy Wielkiej i lokalna społeczność doceniły dar i przeznaczyły dla zbiorów pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej w Kiczorach. Utworzono tym samym małe muzeum pod nazwą “Ekspozycja zbiorów i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka”.