Posiedzenie Rady Krajowej RSR RP, 20.02.2017

Aktualności » Posiedzenie Rady Krajowej RSR RP, 20.02.2017

Zawiadamiamy o zebraniu Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w dniu 20 lutego o godzinie 11.00 w Warszawie w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 22/24.
Tematem obrad będzie:

  • organizacja  XI  Kongresu Regionalistow Polskich oraz Walnego Zebrania członków RSR..
  • podjecie stosownych uchwał
  • sprawy biężące istotne dla RSR RP
  • podjęcie uchwał
  • sprawozdanie  członka Rady Działalności  Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Wojciech Jachimowicz
  • Zaproszony gość  ks. prof, Henryk Skorowski, UKSW
  • Zaproszony gość poseł na Sejm RP Włodzimierz Bernacki
  • wolne wnioski