Kontakt

***

Rada Krajowa 

Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

***

Adres do korespondencji: 

00-950 Warszawa 1 skr. pocztowa 1012  

e-mail: krajowarada.rsr@wp.pl

tel. 602-103-772 

(przewodnicząca Rady Krajowej RSR RP - Bożena Konikowska)

***

PKO BP IO/C VIII Warszawa: 81 1020 1013 0000 0802 0131 4533

KRS: 0000172714 

NIP: 5252281320 

REGON: 015574809