Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 62570

V Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Aktualności » XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 2018 w Legnicy » V Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP  zawiadamia, że  V Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych  RP  obradować będzie od godziny 12.00 w dniu 25 września 2018 r. w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2 w Legnicy. 

Porządek  dzienny obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez przewodniczącą RK RSR RP.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Powołanie Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu  obrad.
5. Powołanie Komisji:
- mandatowej,
- wyborczej,
- skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków.
6. Sprawdzenie przez Komisję mandatową listy obecności oraz prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
7. Odczytanie sprawozdania za kadencję 2014-2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
11. Dyskusja programowa.
12. Przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom.
13. Wybory nowych władz.
14.  Dalsza dyskusja.
15. Przyjęcie uchwał.
16. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się władz Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.                                                    
17. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów RSR RP.

                                                         Za
Radę Krajową RSR RP
Bożena Konikowska
Przewodnicząca